+39 0438 758424 +39 338 9232906 info@sokema.it

S

okema se odlikuje z natančnostjo, profesionalnostjo in prizadevnostjo pri naslednjih dejavnostih, ki so usmerjene v razvoj in namenjene zadovoljstvu uporabnika:

 • Raziskovanje in razvoj premazov po meri uporabnika, s posebnimi tehničnimi in estetskimi lastnostmi.
 • Certifikati glede naslednjih lastnosti: odpornost na visoke temperature, samogasnost, primernost za stik z živili, primernost za uporabo v zdravstvu, emisija dimov in hlapov v atmosfero, elektroprevodnost oziroma električna izolacija, staranje zaradi trajne izpostavljenosti atmosferskim dejavnikom in sončnemu sevanju, protikorozijska zaščita ob izpostavljenosti slani atmosferi, kalorična vrednost, kemična odpornost na stik z močnimi kislinami ali bazami, termoakustična izolacija, odsevnost.
 • Razvoj in dobava vzorcev premazov, ki so prilagojeni uporabnikovim potrebam.
 • Premazovanje katere koli vrste kovine, plastičnega materiala in stekla s proizvodi podjetja Sokema, z garancijo glede izvedbe in kakovosti, v obratu, ki ga upravlja isto tehnično osebje, ki premaze proizvaja in kolavdira.
 • Tehnična pomoč in svetovanje – tudi z možnostjo ogleda na mestu uporabe – glede projektiranja, varnosti, nadzora kakovosti, načrtovanja novih premazovanj, zmanjšanja emisij v atmosfero, obnove in saniranja rezervoarjev za gorivo in pitno vodo. Še posebno smo specializirani za področje obnavljanja ladij.

Premazi, prilagojeni potrebam uporabnika

Služba za raziskovanje in razvoj laboratorija Sokema je vselej aktivna in sledi intenzivnemu programu vedno novih projektov.

Pri ustvarjanju premazov na podlagi zahtev, ki jih postavi uporabnik, je treba poleg specifičnih kvalitet upoštevati tudi primernost za najrazličnejše nove materiale.

Poleg tega je v teku posodabljanje mnogih pogodb v zvezi z izvajanjem premazovanja, ki so sčasoma postale zastarele.

Zaradi bogatih izkušenj, ki jih je naše tehnično osebje pridobilo v letih kontinuiranega znanstveno-laboratorijskega dela, se podjetje Sokema umešča v sam vrh glede metodologij raziskovanja, razvijanja in uresničevanja visokotehnoloških, uporabniku prilagojenih premaznih sistemov.

Certifikati

Že več let ima posebno pomembno vlogo Služba tehnične pomoči uporabnikom, ki se posveča certificiranju specifičnih lastnosti premazov.

Certifikati niso vselej urejeni z normami, ki bi veljale za vse države.

Naše tehnično osebje, ki ima večletne izkušnje glede predpisov in metodologij certificiranja, je uporabniku na voljo za usmerjanje pri iskanju morebitnih mednarodnih norm.

Druga možnost je certificiranje lastnosti premazov po postopkih testiranja in kolavdiranja, ki so posebej dogovorjeni z uporabnikom.

Vzorci

Med vsemi našimi storitvami je prav storitev izdelovanja vzorcev najbolj iskana in tudi tista, ki jo največkrat nudimo našim uporabnikom.

Ta storitev ni vedno brezplačna, saj je treba upoštevati, da zahteva zelo obsežno delo.

Odgovorna oseba za te storitve presodi vsak primer posebej in uporabniku predlaga možno rešitev.

Uporabnik sam se lahko prepriča, da te storitve prav zaradi visokih stroškov in velike disperzije človeških energij ni lahko uresničevati, obenem pa je tudi ni lahko najti na trgu storitev.

V podjetju Sokema izvajamo to storitev z natančnostjo in s ponosom lahko povemo, da nam je vselej uspelo pridobiti sodelovanje, razumevanje in priznanje s strani uporabnikov.

Certificirano premazovanje

Podjetje Sokema merilu eden redkih proizvajalcev premazov, ki ima na razpolago več obratov za premazovanje, ki so opremljeni s pečmi in s katerimi upravlja isto tehnično osebje, ki premaze proizvaja in kolavdira.

Zaradi tega lahko nudimo kar najširše garancije glede kakovosti in učinkovitosti premazov ter izvedbe premazovanja, tudi zelo specialističnega, na izdelkih iz stekla, plastičnih materialov in katere koli vrste kovine.

Prav naša služba tehnične pomoči je z leti omogočila, da smo dosegli zelo dobre rezultate glede rasti proizvodnje in naročil novih projektov.

Ta služba se je izkazala kot dragocena na področju razvijanja prototipov, tudi za pomembne proizvajalce v svetovnem merilu.

Dragoceno pomoč nudimo uporabnikom pri izdelovanju vzorcev za razstave in sejemske prireditve.

Pomembne rezultate smo dosegli tudi pri barvanju izdelkov s področja dizajna, za pomembne blagovne znamke, z barvami ekskluzivne proizvodnje, kakršnih na trgu ni lahko najti.

Svetovanje in tehnična pomoč

Ta storitev je po svoji naravi obširna in zapletena, tako kot so obširni in zapleteni posegi, za katere uporabniki zaprosijo.

Pogosto je nujno opraviti ogled na mestu uporabe, da lahko pridobimo vse elemente, ki so potrebni za iskanje ustrezne rešitve.

Zato je razumljivo, da se za vsak primer posebej presodi, ali bo storitev brezplačna ali ne.

Naj navedemo nekaj primerov naših posegov:

 • v gradbeništvu izvedba podov s premazi ali podov iz smol.
 • v ladjedelništvu izdelovanje novih plovil ali obnavljanje starih.
 • v avtomobilski in motociklistični industriji.
 • na agroživilskem in zdravstvenem področju.
 • v petrokemičnih obratih.
 • v velikih evropskih jeklarnah.
 • na dirkališčih.
 • v vojaških strukturah.

THE EXCELLENCE OF THE RESINS

Resins as a synonym of possibilities, imagination and uniqueness. Their use is not limited to floors.

Transparent or colored, metallic and pearlescent, high and low thickness. Thin films or big masses. Used alone or to drown objects, wood, paper, metal, plastic, stone, ceramic and any other object or material that you want.

The applications are many, so only deepening with the technicians will be able to understand the possibilities.