+39 0438 758424 +39 338 9232906 info@sokema.it

S

okema wyróżnia się dzięki dokładności, umiejętnościom i zaangażowaniu w wykonywaniu wymienionych poniżej działań ukierunkowanych na rozwój i satysfakcję Klienta:

 • Badania i opracowywanie farb i lakierów dostosowanych do specjalnych wymogów technicznych i estetycznych.
 • Uzyskiwanie certyfikatów odporności termicznej na wysokie temperatury, zdolności samogaszenia, dopuszczenia do kontaktu z żywnością, dopuszczenia do zastosowań sanitarnych, emisji spalin lub oparów do atmosfery, elektroprzewodności lub elektroizolacji, starzenia pod wpływem ciągłego działania czynników atmosferycznych i promieniowania słonecznego, właściwości antykorozyjnych w środowisku słonym, właściwości cieplnych, odporności chemicznej w kontakcie z kwasami lub silnymi zasadami, izolacji termoakustycznej, zdolności odbijania.
 • Opracowywanie i dostarczanie próbek wzorcowych farb i lakierów personalizowanych.
 • Lakierowanie wszystkich typów metalu, tworzyw sztucznych, szkła farbami i lakierami produkcji Sokema, z gwarancją zachowania osiągów i jakości instalacji, wykonywane przez tych samych techników, który produkują i kontrolują lakiery.
 • Pomoc techniczna i konsultacje, z możliwością przeprowadzenia wizji lokalnej w przypadku problemów z instalacją, problemów bezpieczeństwa, kontroli jakości, nowych projektów lakierniczych, odpylania, ulepszania i renowacji zbiorników paliwa i zbiorników wody pitnej, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji w renowacji statków.

Lakiery personalizowane

Serwis Badawczo-Rozwojowy laboratorium Sokema działa codziennie i wykonuje intensywny program ciągle nowych realizacji.

Podczas opracowywania lakierów dostosowanych do wymogów stawianych przez użytkownika uwaga jest zwracana nie tylko na właściwości specjalne, ale również uwzględnia ciągle nowe i różnorodne materiały.

Należy też pamiętać, iż na nowo odkrywanych jest wiele sposobów lakierowania, które od lat są uważane za przestarzałe.

Doświadczenie zdobyte przez techników w ciągu wielu lat nieprzerwanej pracy naukowej w laboratoriach stawia firmę Sokema na czele działań naukowych, badań i realizacji bardzo wysoko technologicznych, personalizowanych systemów lakierniczych.

Certyfikaty

Od kilku lat szczególne znaczenie ma usługa Serwisu Pomocy Technicznej dla Klientów, ukierunkowana na Certyfikację szczególnych właściwości lakierów.

Przyznawanie certyfikatów nie zawsze jest regulowane normami obowiązującymi w każdym kraju.

Do dyspozycji Użytkownika oddajemy techników lakierników z wieloletnim doświadczeniem w temacie norm i metod certyfikacji, którzy pomogą w dotarciu do ewentualnych norm międzynarodowych.

Do certyfikacji właściwości można również przystąpić na podstawie testów kontroli końcowych, uzgodnionych z Użytkownikiem.

Próbki wzorcowe

Usługa przygotowania próbek wzorcowych jest bez wątpienia usługą najpopularniejszą i najczęściej wymaganą przez Klientów.

Usługa ta nie zawsze jest wykonywana bezpłatnie, właśnie z powodu dużego nakładu pracy, jakiego wymaga.

Kierownik działu wykonującego tę usługę każdorazowo ocenia poszczególne przypadki i proponuje Klientowi możliwe rozwiązanie.

Sam wnioskodawca zdaje sobie sprawę, iż właśnie ze względu na wysokie koszty oraz dużą dyspersję energii, świadczenie tego usługi nie jest proste i trudno znaleźć na rynku wykonujące ją podmioty.

Sokema gwarantuje wykonanie tej usługi w sposób dokładny, pozwalający na stwierdzenie, iż ze strony Klientów spotkała się zawsze z maksymalną współpracą, zrozumieniem i uznaniem.

Lakierowanie certyfikowane

Sokema to jeden z niewielu producentów lakierów posiadających kilka linii do lakierowania piecowego, obsługiwanych przez tych samych techników, którzy produkują i testują lakiery.

Jest to rozwiązanie rewolucyjne, umożliwiające udzielenie najszerszych gwarancji zarówno w kwestii jakości oraz właściwości lakierów, jak i w kwestii prac lakierniczych, również bardzo skomplikowanych, wykonywanych na przedmiotach szklanych, z tworzyw sztucznych lub z jakiegokolwiek typu metalu.

Z biegiem lat usługa ta umożliwiła uzyskanie doskonałych rezultatów, tak z punktu widzenia rozwoju, jak i nowych realizacji.

Okazała się cenną pomocą w działaniach opracowywania prototypów, również dla branż przemysłowych najwyższego światowego poziomu.

Równie cenny jest wkład Klientów w realizację wzorców na różnego rodzaju ekspozycje i wystawy targowe.

Znakomite wyniki osiągane są w lakierowaniu przedmiotów designerskich sygnowanych przez znane firmy, wykonywane za pomocą lakierów z produkcji ekskluzywnej, które niełatwo znaleźć na rynku.

Konsultacje i pomoc techniczna

Jest to usługa z natury swojej szeroka i złożona, tak jak szerokie i złożone są czynności, jakie są w jej ramach wykonywane.

Często zachodzi konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej, która pozwala na poznanie wszystkich elementów mogących mieć wpływ na rezultat.

Tak więc każdy przypadek wykonania tej usługi jest oceniany oddzielnie pod kątem możliwości jej bezpłatnej realizacji.

Oto kilka przykładów wykonanych działań:

 • W branży budowlanej podłogi lakierowane lub żywiczne.
 • W stoczniach nowe konstrukcje i renowacje.
 • W przemyśle samochodowym i motocyklowym.
 • W branży rolno-żywnościowej i sanitarnej.
 • W instalacjach petrochemicznych.
 • W dużych europejskich stalowniach.
 • Na torach wyścigowych.
 • W obiektach wojskowych.

THE EXCELLENCE OF THE RESINS

Resins as a synonym of possibilities, imagination and uniqueness. Their use is not limited to floors.

Transparent or colored, metallic and pearlescent, high and low thickness. Thin films or big masses. Used alone or to drown objects, wood, paper, metal, plastic, stone, ceramic and any other object or material that you want.

The applications are many, so only deepening with the technicians will be able to understand the possibilities.